.

GAUPE - REV - EKORN - HARE

ULV - HUSKY - ELG

PINGVIN - POLARREV - ISBJØRN

REIN - UGLE - LAKS

DÅDYR - HJORT - REIN - ELG

BJØRN - BJØRNUNGER

SKINNMOTIV

MASKINBRODERI

SKOG - TØMMER - KONGLE - HORN