.

"VEPS" Tofarget skinnlue kr 2200,-.
"NATTSVERMER" Tofarget skinnlue kr 2200,-.
"TOPPHJORT" Tofarget skinnlue kr 2200,-.
"ALASKASNIPE" Tofarget skinnlue kr 2200,-.
"STRIPERØYSKATT" Tofarget skinnlue kr 2200,-.
"VARG" Tofarget skinnlue kr 2200,-.