.

design-rosberg@live.no

Tlf. 993 777 30

Skinnlue med hvit pels kr 1990,-.
Skinnlue med blårev kr 1990,-.
Skinnlue med vaskebjørn kr 1990,-.
Skinnlue med brunspraglet pels. Kr 1990,-.