.

design-rosberg@live.no

Tlf. 993 777 30

Skinnlue med blårev kr 1990,-.
Skinnlue med gråspraglet revepels kr 1990,-.
Skinnlue med sølvrev. Kr 1990,-.
Skinnlue med brunt skinn og brunspraglet pels. Kr 1990,-.
Skinnlue med vaskebjørn pels. Kr 1990,-.
Skinnlue med vaskebjørn kr 1990,-.
Skinnlue med grønn spraglet revepels. Kr 1990,-.
Skinnlue med blå spraglet revepels. Kr 1990,-.