.

"PRÆRIEGREVLING" Hvit skinnlue med blårev kr 2200,-.
"DÅHJORT" Skinnlue med blårev kr 2200,-.
"TUNDRAREIN" Skinnlue med sølvrev. Kr 2200,-.
"PRÆRIEREV" Skinnlue med vaskebjørn pels. Kr 2200,-.
"VIRGINIA HJORT" Sort skinnlue med vaskebjørn kr 2200,-.
"SIKAHJORT" Skinnlue med grønn spraglet revepels. Kr 2200,-.